Zgłoszenie naprawy urządzenia

Informacja dotycząca zgłoszeń reklamacyjnych urządzeń diagnostyki pojazdowej firmy BOSCH:

Dla Klientów:

Dla urządzeń będących w okresie gwarancyjnym w których wynikła wada wewnętrzna urządzenia. Prosimy o zgłoszenie usterki do Partnera Handlowego u którego urządzenie zostało nabyte.
Dla ułatwienia oraz maksymalnego skrócenia okresu oczekiwania na przybycie serwisu, uprzejmie prosimy o przekazanie sprzedawcy urządzenia następujących informacji:

 • Wymagane dane z karty gwarancyjnej (Rodzaj oraz Typ urządzenia, data sprzedaży urządzenia oraz adres kontaktowy)
 • uwag dotyczących symptomów występującej usterki,
 • Potwierdzenie od sprzedawcy o fakcie bezzwłocznego wprowadzenia zlecenia naprawy gwarancyjnej do systemu obsługi reklamacji gwarancyjnych BOSCH.
W/w informacje można przekazać bezpośrednio do dystrybutora drogą elektroniczną wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Dla Partnerów Handlowych:

 1. Partner Handlowy przed wprowadzeniem zlecenia do programu obsługi zleceń, zobowiązany jest sprawdzić należność gwarancji na podstawie:
  • daty sprzedaży/uruchomienia zgodnie z kartą gwarancyjną.
  • przekazanych od klienta informacji dotyczących usterki, zgodnie z warunkami gwarancji załączonymi na odwrocie karty gwarancyjnej.

 2. W przypadku zasadności zgłoszenia, Partner Handlowy zobowiązany jest bezzwłocznie wprowadzić zlecenie do programu obsługi zleceń gwarancyjnych BOSCH.
  Do programu obsługi zleceń można zalogowac się klikając na poniższy link: http://boschzlecenia.onyx.pl/


Informacja dotycząca zgłoszeń pogwarancyjnych urządzeń diagnostyki pojazdowej firmy BOSCH:

Dla Klientów oraz Partnerów Handlowych.

Dla Państwa wygody oraz w celu usprawnienia realizacji napraw oraz przeglądów urządzeń będących po okresie gwarancji, prosimy o bezpośrednie zgłaszanie się do autoryzowanych Serwisów Urządzeń Diagnostyki. Adresy serwisów można odnaleźć w zakładce "Serwisy" lub klikając na link: serwisy.